Lichaamsreiniging door voeding en massage

Voeding en massage


voeding en massage superfoods

Lichaamsreiniging door massage en voeding kan je helpen je beter te voelen. Veel langdurige kwalen en klachten zijn het gevolg van ophoping van afvalstoffen in het lichaam. Voorbeelden van zulke klachten zijn hoofdpijn en migraine, huidproblemen, vermoeidheid, slechte weerstand en darmklachten. Er zijn diverse manieren om het lichaam te reinigen. Een combinatie van deze verschillende manieren maakt lichaamsreiniging effectief en geeft je een beter gevoel.

Waarom lichaamsreiniging?

Lichaamsreiniging door massage en voeding is dus belangrijk om het lichaam te ontdoen van schadelijke stoffen. Die stoffen komen daar op allerlei manieren: via voeding, doordat er in landbouwproducten steeds vaker zware metalen uit de bodem belanden en voor de veeteelt veel antibiotica gebruikt worden die in onze voeding terecht komen. Maar ook door alcohol, roken, teveel suiker en verkeerde vetten komen er schadelijke stoffen in het lichaam. Deze schadelijke stoffen zijn lang niet altijd echte gifstoffen, omdat het lichaam ze in normale omstandigheden kan afbreken. Daarnaast produceert het lichaam zelf ook stoffen die eigenlijk giftig zijn voor het lichaam. Ook dat is niet erg, zolang de lever zijn werk goed doet.

Echter omdat  de hoeveelheid schadelijke stoffen die we binnenkrijgen steeds groter wordt, kan de lever het ontgiftingswerk niet altijd meer goed aan. Schadelijke stoffen worden dan tijdelijk opgeslagen, om in rustiger tijden opgeruimd te worden. Als die rustige tijden echter niet komen, doordat het lichaam steeds nieuwe gifstoffen te verwerken krijgt, dan kunnen de opgehoopte gifstoffen voor problemen zorgen.

Lichaamsreiniging is er dan ook op gericht om de inname van schadelijke stoffen te verminderen, zodat de lever ruimte en tijd krijgt om de opgeslagen stoffen te verwijderen. Bovendien wordt met het lichaam tijdens de lichaamsreiniging gestimuleerd om de opruimprocessen in gang te zetten en zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Lichaamsreiniging door massage

Lichaamsreiniging moet door het lichaam zelf gebeuren. Maar je kunt lichaamsreiniging wel een handje helpen. Bijvoorbeeld door massage. Het belangrijkste effect van massage is dat de doorbloeding door de huid gestimuleerd wordt; de bloedvaten verwijden zich waardoor er meer bloed door het onderhuidse weefsel stroomt. Daarmee worden meer voedingsstoffen en zuurstof aangevoerd. Die zuurstof en voedingsstoffen gebruiken de weefsels voor allerlei lichaamsprocessen, waarbij afvalstoffen worden opgeruimd en via het bloed afgevoerd. De lever breekt de afvalstoffen af en zorgt dat deze via de nieren uitgescheiden worden of omgezet in nuttige stoffen.

Tijdens een massage kunnen speciale massage oliën gebruikt worden die gericht zijn op lichaamsreiniging. Daarnaast zijn er allerlei speciale massagetechnieken en ontspanningstechnieken die gericht zijn op lichaamsreiniging. Zo kan men een voetbad nemen waar door middel van een kleine elektrische stroom en ionen de ionenhuishouding van het lichaam in balans wordt gebracht. Men vermoedt dat hierdoor lichaamsprocessen weer effectiever kunnen verlopen en het lichaam zichzelf zo beter kan reinigen.

Lichaamsreiniging door voeding

Ook een aanpassing in het dieet kan de lichaamsreiniging helpen. Steeds meer mensen ondergaan een ontslakkings- of detoxkuur, waarbij het lichaam door voeding wordt gereinigd. Het belangrijkste bij lichaamsreiniging door voeding is een tijdelijk dieet, waarbij alle mogelijk schadelijke stoffen worden vermeden. Het gaat daarbij niet alleen om roken, alcohol en vetten, maar ook om producten die niet per se ongezond zijn, maar bij de afbraak wel capaciteit van afvalopruimende processen vragen.

De extreme detoxkuren schrijven dan ook alleen smoothies voor; vruchtensappen met daardoorheen veel groente en superfoods. Met deze smoothies krijgt het lichaam veel vocht, vitaminen, mineralen en de nodige brandstof, maar alles al goed fijngemalen en zonder ballast als granen, suikers en vetten. Een dergelijke kuur is uiteraard niet geschikt voor altijd, maar wel voor een korte periode. Veel mensen die zo’n kuur volgen zeggen dat het even wennen is, maar dat ze er zich daarna veel beter bij voelen. Lichaamsreiniging door voeding met behulp van een detoxkuur zorgt niet alleen voor minder gifstoffen in het lichaam, maar ook voor inname van veel vitaminen en mineralen.

Levenslange lichaamsreiniging door massage en voeding?

Na een detoxkuur kun je in principe weer gewoon gaan eten. Het lichaam is gereinigd en alles functioneert weer optimaal. Toch is het raadzaam om een nieuwe ophoping van gifstoffen en een nieuwe radicale lichaamsreiniging door massage en voeding te voorkomen. Dat kan door de hoeveelheid alcohol, suiker en vetten in voeding te beperken, smoothies met superfoods te blijven gebruiken en vooral genoeg te drinken. Daarnaast is een regelmatige massage een ideale manier om het lichaam te blijven stimuleren zichzelf te reinigen, zodat er minder ophoping van schadelijke stoffen plaatsvindt.

Bron: www.sonneveltopleidingen.nl

About the author: PURA massage

Geef een reactie